Visie

Resultaten van mentoring!

Mentoring

Enkele jaren geleden volgde Marion bij mij een individueel ‘mentoringprogramma’. Zij werkt in het bedrijf van haar echtgenoot Johan. Daarnaast is Marion moeder van twee dochters, Rosalie en Linde. Zij wendde zich tot mij, omdat ze zich niet meer gelukkig voelde in haar werk. Op dat moment waren Rosalie en Linde respectievelijk 9 en 12 jaar.

Marion is accountant, Johan is jurist. Samen hebben ze het bedrijf van de ouders van Johan overgenomen. Natuurlijk zou het mooi zijn als Rosalie of Linde straks ook in het bedrijf gaan werken. Johan en zijn ouders spraken regelmatig de wens uit om één of beide van de kinderen een functie te geven in het bedrijf met als doel om het later over te nemen. Marion had hierover een andere visie en vond het belangrijk dat de kinderen hun eigen keuzes leerden maken.

Marion voelde zich al een tijdje minder goed en vroeg zich af welke uitdagingen er binnen het bedrijf nog voor haar waren. Het bedrijf liep goed en alles kabbelden een beetje voort! Marion voelde zich regelmatig moe en had bovendien minder plezier in haar werk. Daarom maakte ze een afspraak met mij. Zij wilde vooruit en had het gevoel gevangen te zitten in de behoudende cultuur van het bedrijf. Ook Johan had vaak het idee dat hij keuzes moest maken tussen twee verschillende visies: die van zijn ouders en die van hemzelf en Marion. Hij zou sommige zaken graag anders willen uitvoeren. Maar aangezien zijn ouders nog aandelen in de zaak hadden, volgde Johan vaak de visie van zijn ouders.

Na even wat gepraat te hebben met Marion kwam het gesprek op de kinderen uit. Hier had ik een gevoelige snaar geraakt. Haar dochter Linde kon makkelijk leren, maar nam het niet zo nauw met haar studiediscipline. Rosalie moest hard werken om voldoendes te halen. De schoonouders waren bovendien van mening dat belonen en straffen wel zou werken om Linde discipline bij te brengen. Wat Rosalie betreft, was het jammer dat ze waarschijnlijk het ‘niveau’ niet had om later de zaak over te nemen. Deze houding plaatste Marion in een spagaat. Zij was het hier niet mee eens. Zij had een andere visie op opvoeden.

Dit begreep ik helemaal! Zowel bedrijfsmatig als privé speelde dezelfde problematiek. Ik besloot destijds om Marion in de eerste plaats te helpen met haar opvoedkundige missie en visie voor Linde en Rosalie. Gaandeweg ons traject werd het Marion duidelijk hoe zij alles, wat ze leerde over zichzelf en haar gezin, ook kon inzetten voor de bedrijfsvoering.

Marion wilde gelukkige kinderen, die later de juiste keuzes maken en goed de kost kunnen verdienen met iets wat ze graag doen en wat hen energie geeft. Dat is mooi en welke ouder wil dit nu niet? Maar hoe krijg jij je kinderen zover dat dit ook gaat gebeuren? Wat is de visie of strategie die hier om de hoek komt kijken?

Allereerst leren kinderen door te kopiëren. Zij kopiëren het gedrag van mensen die dicht bij hen staan. Het is dus belangrijk dat Marion een goed rolmodel is voor haar kinderen. Als Marion bijvoorbeeld ergens ‘ja’ tegen zegt terwijl ze het er eigenlijk niet mee eens is, dan geeft ze geen goed voorbeeld. De kinderen zullen dit voelen en hetzelfde gedrag gaan vertonen. Ik vroeg Marion of zij graag met ja-knikkers of liever met authentieke personeelsleden werkt. Natuurlijk is authenticiteit krachtiger dan meelopen. Marion leerde al heel snel hoe ze haar authenticiteit beter kon inzetten, zowel privé als op het werk. Dit had direct gevolgen voor de relatie met haar man en schoonouders.

Marion was een doorzetter. Ze kwam er achter dat ze eigenlijk nooit echt accountant had willen worden, maar in de sales zou willen werken. Toen zij zich dit realiseerde, was het voor haar nog duidelijker dat haar kinderen alle steun van haar nodig hadden om te leren hoe ze keuzes moeten maken. En hoe ze hun dromen kunnen volgen. Marion leerde gedurende onze gesprekken hoe ze haar kinderen kon begeleiden naar de keuzes die bij hen paste. Ook leerde ze hoe zij zelf haar keuzes kon maken en haar visie duidelijk kon overbrengen naar haar echtgenoot/businesspartner en haar schoonouders. Marion ging zich steeds meer met de sales bezig houden en zag groeikansen voor het bedrijf. Juist omdat ze precies wist waar het bedrijf financieel stond, kon ze een gedegen advies uitbrengen over de strategie die gevolgd moest worden om het bedrijf te laten groeien. Ik heb Marion geleerd hoe ze draagvlak kon creëren voor haar bedrijfskundige en opvoedkundige visie.

Linde was artistiek. Zij hield van dansen, zingen en acteren. Marion gaf Linde alle support om zich hierin verder te ontwikkelen. Zij wist zelfs haar schoonouders over te halen om de keuze van Linde te respecteren en te ondersteunen. Rosalie was geïnteresseerd in personeel en organisatie en volgde hierin een opleiding. Sinds een paar maanden werkt Rosalie deeltijd voor het bedrijf van haar ouders en studeert zij arbeidsrecht. Zij wil heel graag in de zaak van haar ouders. Ook de grootouders vinden Rosalie inmiddels een goede kandidaat als opvolger van het bedrijf.

Wat heeft Marion voor elkaar gekregen? Zij heeft haar missie helemaal voltooid! Zij wilde immers gelukkige kinderen, die doen wat ze leuk vinden en goed voor zichzelf kunnen zorgen en weten hoe ze goede keuzes kunnen maken. Hoe heeft ze dat bereikt?

Door er achter te komen waar de kinderen goed in zijn.

Door duidelijkheid te krijgen in haar missie en visie.

Door de kinderen de ruimte te geven om te ontdekken wat ze leuk vinden.

Door hen de vrijheid te geven om te kiezen.

Door de kinderen te begeleiden om weloverwogen keuzes te maken.

Door achter haar kinderen te blijven staan, ongeacht hun keuzes.

Door zelf authentiek te zijn.

Door trouw te blijven aan haar missie en visie.

En wat nog veel mooier is: Marion heeft door authentiek te blijven en duidelijk een visie en een missie uit te spreken naar alle partijen niet alleen haar kinderen opgevoed tot stabiele mensen die weten wat ze willen en hoe ze dit moeten bereiken. Maar ze heeft ook haar missie en visie gevolgd betreffende de koers van het bedrijf. Bovendien heeft zij Johan deelgenoot gemaakt van haar transitieproces! Johan heeft inmiddels alle aandelen van het bedrijf overgenomen van zijn ouders. Er zijn verbeteringen doorgevoerd, die het bedrijf wendbaar hebben gemaakt voor toekomstige veranderingen. Ook heeft het bedrijf de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt.

Wil jij ook groeien en vooruitkomen? Loop jij ook tegen bepaalde zaken aan en wil je daar een oplossing voor? Neem vrijblijvend contact met me op om hierover van gedachten te wisselen!

Els van der Velden