Maak je medewerkers onderdeel van het succes!

Commitment

Maak je medewerkers onderdeel van het succes!

Je wil weten wat er in je bedrijf leeft en speelt en daarvoor heb je goed contact nodig met je medewerkers. Je bent een sociaal mens en begaan met je personeel. Johan was ook een sociaal persoon en was directeur eigenaar van een bedrijf met 65 medewerkers.

Johan had oog voor zijn personeel. Hij had nog nooit iemand ontslagen maar altijd gezocht naar oplossingen binnen het bedrijf. Johan was conservatief maar soms kon hij ook behoorlijk uit zijn slof schieten en dat maakte dat men niet altijd wist wat men aan hem had.

Het bedrijf was gegroeid van 7 medewerkers naar 65. Johan wilde een andere aanpak. Het ziekteverzuim was erg hoog en daar moest iets aan gedaan worden. Zijn hoofd P&O kreeg het niet voor elkaar. P&O binnen het bedrijf van Johan had als taak de administratie, registreren van het ziekte verzuim en de regels toepassen die de wet voorschrijft.

Johan had besloten dat dit anders moest. Meer oog voor het personeel dus meer Human Being management. Dit had Johan heel goed gezien. Maar zowel de P&O manager als Johan zelf miste de ervaring en kwaliteiten om dit om te buigen. Ook hiervan was Johan zich bewust. Johan had dit in kaart laten brengen door een extern bedrijf. Fijn om te weten maar dan moet Johan aan de slag met de wetenschap dat hij iets wil en moet veranderen en daarvoor niet de kwaliteit in huis heeft. Dus Johan besluit om een extern bedrijf in te huren om een gedeelte van de P&O administratie over te nemen. Oei en de P&O manager moest dus toch dat stukje Human Being management op zich nemen ondanks het feit dat hiervoor niet het benodigde talent aanwezig was volgens de DISC scan. Dit is een “recipie for disaster”!! Alle alarm bellen gaan rinkelen als je daar in eerste instantie naar kijkt.

In plaats van het plan af te schieten hebben we (als adviserend bedrijf 0r-Els) de uitgestippelde koers van Johan omarmt. Hiervoor waren meerdere redenen!

            1.      Johan was een succesvol ondernemer.

            2.      Het hoofd P&O was zeker toe aan een volgende stap.

            3.      De onderneming moest professionaliseren om hun marktaandeel te behouden.

            4.      Omdat het ziekte verzuim zo hoog was moest er snel worden ingegrepen.

            5.      Het was lastig om goed personeel te vinden.

            6.      Het bedrijf had een financiële tegenslag gehad en er moest gehandeld worden. Er was geen tijd voor rapporten en onderzoek wat niets oplost.

Wat zijn de acties die we hebben ondernomen:

            1.      Persoonlijke begeleiding voor Johan en zijn P&O medewerkster.

            2.      Strak beleid ten aanzien van ziekteverzuim waardoor het verzuim in 3 maanden al met 30 % daalde.

            3.      Productiviteit van de medewerkers onder de loep genomen. Door proces aanpassingen en mentaliteit verbetering werd dit aanzienlijk verbetert.  

            4.      Het allerbelangrijkste wat we hebben gedaan is eigenaarschap geven aan de medewerker of hij zijn baan kon houden of niet lag bij hem. 

Johan heeft een positief toekomstbeeld neergezet en aangegeven dat het bedrijf binnen nu en vijf jaar nog een keer zou gaan verdubbelen in omzet. Het zou jammer zijn als er dan nu afscheid wordt genomen van veel mensen die straks nodig zijn. Maar dan moeten de schouders eronder gezet worden en "dit doen we als team". Dat was de boodschap van Johan aan zijn medewerkers.

De belangrijkste stap is gemaakt binnen het bedrijf van Johan. De doelstelling om te verdubbelen in vijf jaar tijd zal waarschijnlijk drie en een half jaar worden. Or-Els consultancy is nog met de regelmaat van de klok bij het bedrijf van Johan actief en inmiddels begeleiden we nog enkele andere leidinggevenden binnen het bedrijf van Johan.

Heeft u behoefte aan advies of iemand die even met u mee kijkt en denkt over de te varen koers? Neem contact op en wij gaan met u aan tafel.

info@or-els.nl

0031 (6) 42721459

www.or-els.nl